ماشين جوجه كشي غاز ماشين جوجه كشي غاز .

ماشين جوجه كشي غاز

مهمترين دلايل كاهش وزن تخم نطفه دار در دستگاه جوجه كشي

تكامل مسيرهاي متابوليسمي جنين با تبخير آب درون تخم صورت مي گيرد و اين تبخير بوسيله كاهش وزن تخم در دستگاه جوجه كشي مشخص مي گردد . اين عمل هم در شرايط طبيعي و انكوبه شدن تخم بوسيله پرندگان والد و هم در حالت انكوباسيون مصنوعي تخم ها انجام مي شود . توزين منظم و دوره اي تخم ها و رسم نمودار كاهش وزن آن ها ، يكي از روش هاي مهم مورد استفاده در كنترل و نظارت بر تكامل و سلامت جنين ها مي باشد .

ميزان كاهش وزن قابل قبول تخم از زمان شروع انكوباسيون تا نوك زدن جوجه به پوسته و شكستن آن ، 13 درصد و تا زمان خروج جوجه از تخم 16 درصد است . هر چند اين ميزان داراي دامنه اي از 11 تا 16 درصد مي باشد . ميزان كاهش وزن تخم در دوران انكوباسيون ثابت و يكنواخت نبوده و در ابتدا و انتهاي دوره انكوباسيون ، مقدار كاهش وزن بيشتر است . رسم نمودار كاهش وزن تخم ها براي مقايسه اين ميزان با مقادير توصيه شده در روزهاي مختلف انكوباسيون ، بسيار كمك كننده است . با كاهش وزن تخم ، اندازه اتاقك هوايي آن بزرگتر مي شود .

كاهش وزن تخم ها بيش از مقدار توصيه شده ، ممكن است نشانگر پايين بودن ميزان رطوبت درون دستگاه جوجه كشي باشد . براي افزايش رطوبت ، مي توان يك ظرف آب درون دستگاه جوجه كشي قرار داده و يا درون دستگاه را مرطوب كرد . اگر به اقدامات بيشتري نياز باشد ، پوسته تخم در محل قرارگيري اتاقك هوايي بوسيله چسب سفيد رنگ غير سمي پوشانده شده تا ميزان سطح تخم كه از آن تبخير صورت مي گيرد ،كاهش يابد .

در صورت بالا بودن ميزان رطوبت درون دستگاه جوجه كشي، ميزان كاهش وزن تخم كمتر از حد توصيه شده ، خواهد بود كه سبب مرگ جنين ها و يا ناهنجاري هايي در آن ها مي گردد . عدم كاهش وزن تخم ها به ميزان مناسب از طريق اعمالي مانند قرار دادن ژل سيليكا ( Silica Gel ) در درون دستگاه جوجه كشي به منظور جذب رطوبت اضافي آن ، قابل اصلاح است . در صورت لزوم ممكن است با استفاده از كاغذ سمباده ، پوسته تخم در محل قرارگيري اتاقك هوايي به آرامي سنباده زده شده و يا سوراخ كوچكي در پوسته روي اتاقك هوايي ايجاد شود ( بدون آن كه غشاء هاي پوسته پاره شود ) تا امكان تبخير آب درون تخم افزايش يابد .  تخم ها جهت بررسي زنده بودن جنين درون آن ها ، بايستي نوردهي و كندل شوند .


برچسب: دستگاه جوجه كشي، تخم نطفه دار،
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۱۰:۵۸ توسط:بلدرچين دماوند موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :